Psykolog Lisbeth Lindahl

Terapi

Beroende på vem du är och vad du behöver hjälp med finns det olika behandlingsalternativ som är mer eller mindre lämpliga. Bedömningen om vad som lämpar sig bäst gör jag tillsammans med dig vid det första samtalet.

Val av behandlingsmetod

En psykodynamisk terapi kan pågå under kortare eller längre tid. Om du söker psykoterapi för att utforska dig själv och vill förändra dina invanda beteendemönster rekommenderas en längre insiktsterapi. Vi träffas då en gång i veckan under ett eller flera år.

Det finns också möjlighet att gå i fokuserad korttidsterapi som vilar på psykodynamisk grund. Då väljs ett tema för terapin som pågår mellan 15-20 ggr.

Om du lider av fobi, ångest eller depression och symtomen är ett överhängande problem för ditt välmående kan KBT (kognitiv beteendeterapi) vara mycket effektfullt. Vi gör en beteendeanalys och prioriterar vilka problem som är viktigast att arbeta med. Behandlingen  innehåller korta utbildningsinslag, hemuppgifter, läsning av litteratur med mera.

Det finns även möjlighet att gå i KBT i grupp för att lära sig hantera social fobi, ångest eller depression. Fördelen med en gruppterapi är att gruppen ger stöd i förändringsprocessen. Det finns mycket man kan lära sig av varandra i en grupp.  


Medverkan i gruppterapi bygger på sekretess precis som all annan terapi. Den information man får vid träffarna stannar i gruppen.

Psykodynamisk terapi  utgår från det omedvetnas betydelse för den psykiska utvecklingen.

Kognitiv beteendeterapi utgår från att psykiska problem bottnar i felinlärning.

Vanliga problem då psykoterapi ofta hjälper:

  • relationsproblem i förhållande till make/maka, pojk- flickvänner, syskon, barn, styvbarn, föräldrar, på arbetsplatsen.
  • svårigheter att komma någon nära/skapa långvariga relationer.
  • stress, oro, ångest, nedstämdhet, depression. 
  • rädslor och fobier av olika slag.
  • kris, trauma, sorg och förluster, skilsmässa, kroniska sjukdomar.
  • omställningar i livet - att bli förälder, när barnen flyttar hemifrån, i samband med pensionering, arbetslöshet, flytt från hemlandet/hemorten mm.